การรับประกัน

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 1. ระยะเวลาการรับประกันนับตั้งแต่วันที่จัดส่ง
 2. การรับประกันผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นรับประกัน 3 ปี
 3. การรับประกันมอเตอร์เครื่องดูดควันรับประกัน 10 ปี
 4. การรับประกันพื้นผิวกระจกรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
 5. การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่าย ของ บริษัท โฟไทล์ ซี แอนด์ จี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศไทยเท่านั้น 
 6. ไม่สามารถโอนสิทธิแก่ผู้อื่นได้
 7. สินค้าจะได้รับการประกันเฉพาะชิ้นส่วนที่ชำรุด หรือเกิดความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ FOTILE  ที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์หรือแทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์เทียบเท่า FOTILE อาจใช้ชิ้นส่วนใหม่และ/หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการปรับปรุงโดยผู้ผลิตหลายรายในการรับประกัน ในกรณีซ่อมแซมหรือทดแทน FOTILE จะนำชิ้นส่วนทั้งหมดที่ชำรุดกลับคืนบริษัท
 8. ลูกค้าจะต้องไม่ให้บุคคลอื่นใดซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ ยกเว้นที่ปรึกษาทางเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FOTILE  ซึ่งจะมีสิทธิในการปฏิเสธการซ่อมแซมของผลิตภัณฑ์ หากไม่มีบัตรรับประกันมาแสดงเมื่อขอใช้บริการ
 9. FOTILE  มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าเดินทางสำหรับสินค้านอกประกันตามอาการชำรุด แม้ในกรณีที่อาการชำรุดนั้นจะไม่ถูกตรวจพบในตอนแรกก็ตาม
 10. FOTILE  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. FOTILEขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง, พื้นที่ห้ามเข้า, พื้นที่เสี่ยงอันตราย หรือพื้นที่อื่นใดที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ข้อยกเว้นในการรับประกัน

 1. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานและสึกหรอตามปกติ เช่น หลอดไฟ, แผ่นกรอง ฯลฯ
 2. ความเสียหายในการตกแต่งภายนอก เช่น สีซีดจางเป็นเวลานาน อุปกรณ์ภายนอกที่ถอดออกได้และ/หรือเปราะแตกได้ (ประตูกระจก, ตะแกรงเตา, ถาด, ชุดเครื่องย่างไฟฟ้า, แบตเตอรี่, ลูกบิด, ถ้วยน้ำมัน, ฝาท้าย, จานรองนึ่ง, เครื่องกรอง, พื้นผิวที่เคลือบด้วยเหล็ก และ/หรือ สเตนเลส)
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการละเลยหรือการใช้งานในทางที่ผิด หรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม, การถอดเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัท
 4. ความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว อาหาร ความชื้น ฟ้าผ่า กระแสไฟที่ไม่เสถียร แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท ซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท