Brandhappiness

ทางเลือกที่มีความสุขของครัวระดับโลก

  

"ครัว" เป็นศูนย์กลางความสุขของคนในครอบครัว

"ครัว" ไม่ควรเป็นแค่เพียงมุมประกอบอาหาร แต่ควรเป็นสถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
จากการใช้เวลาในการทำกิจกรรมในครัวร่วมกันและเป็นศูนย์กลางของบ้าน

 

   

ครัวที่มีความสุขควรเป็นแบบเปิดโล่ง

ผสมผสานกับพื้นที่ต่าง ๆ ในบ้านและสามารถโต้ตอบกับคนในครอบครัวได้ แม้ขณะทำอาหาร

 

    ครัวที่มีความสุขควรเป็นพื้นที่สาธารณะ

    ห้องครัวเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัว ดังนั้นห้องครัวจึงต้องสมบูรณ์แบบ
    ปราศจาก กลิ่น ควัน น้ำมัน จากการทำอาหาร ส่งผลดีกับให้กับสุขภาพของคนในครอบครัว
    ทำให้สามารถใช้เวลาร่วมกันได้นานขึ้น
 

 

     

    FOTILE คือทางเลือกของความสุขสำหรับครัวทั่วโลก

    FOTILE มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนครัวให้เป็นสถานที่เปิดโล่ง ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุข
    และต้องการนำสิ่งนี้ไปสู่ห้องครัวทุกมุมโลก "