สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ

บริษัท โฟไทล์ ซี แอนด์ จี เครื่องใช้ไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด 

79/2 อาคาร เอส.พี.ดี. ชั้น1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร: 02-4390085

ศูนย์บริการ: 080-8866603

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.